E-VIETGROUP

GROUP

"다양한 분야 

        건설,인력,무역/유통,급식 SOLUTION" 

​회사 개요 HISTORY

단체 급식은 기업,회사,병원,관공서,산업체,학교와 같이 식사를 함으로 인원이 많은 곳에서 점심

식사 또는 저녁식사를 할 시 식당을 관리할 업체를 선정하여 운영 및 관리 하는것을 의미합니다.

'E-VIETGROUP'은 고객사들의 운영 비용 절감과 효율적인 시스템으로 급식을 운영합니다.

Delicious flavor 

A clean environment, full of flavor and nutrition
We will approach our customers with sincerity.

​기 업 명 : Công ty TNHH Muỗng Hạnh Phúc

대 표 자 : TRAN THI HUONG

설 립 일 : 2016년 9월 29일

자산현황 : 500,000,000 (VND)

소 재 지 : Địa chỉ: Ấp 7, xã lương hòa, huyện bến lức,tỉnh long an,việt nam

전화번호 : 090 221 3070

​food system
cad design
management
고객이 드시는 음식의 건강과 영양을
생각하고 질좋은 식재료를 사용하여
식사의 불편함과 불안함을 해소하는
안전관리 시스템을 갖추고 있습니다.
​식당 설계와 밝은 인테리어로
고객의 식사 환경을 안정감 과 푸근한 배경에서 드실 수 있도록 최적화 하여
​제공합니다.
손끝까지 전달되는 조리 정성과
건강을 생각하는 좋은 식재료
고객을 대우하는 질좋은 서비스
​e-vietgroup가 제공합니다.
ADMIN IS ONLY STAFF
오직 좋은 식자재만이 좋은 음식을 만들고 정성가득한 마음이 고객의입맛을 만족시키며 고객을 생각하는 마음이 고객의 건강을 책임집니다.
저희 E-VIETGROUP의 전 직원들은 항상 이러한 마인드로 고객을 대우합니다.​

So 5 duong D1,khu dan cu Tan Hai Minh,P.Linh Tay,Q.Thu Duc,Tp.HCM

Tel : 028 - 2253 - 2914

Fax : 028-2253-2834