GREETING

MESSAGE

You are visiting our homepage!
                                    nice to meet you

Chào mừng bạn đến với

''E-VIET GROUP'' 

Dear customers,

 

We sincerely thank you for the unchanging supports for our E-VIETSOLUTION.

We "E-VIETGROUP" have been practicing transparent and ethical management based on the principle

instead of insisting on growth and appearance. Through our management philosophy with honesty

and principle, accumulated experience and technology, and rich know-how, we have developed into

competitive company leading the domestic construction industry.

 

We "E-VIETGROUP" will do our best to lead ahead of the time with our creative and devoted

attitude and leadership.

Xin Chào Quý Khách Hàng!

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách dành cho công ty E-VIET SOLUTION.

Chúng tôi tập đoàn ''E-VIET GROUP'' đã được thực hành quản lý dựa trên nguyên tắc minh bạch và đạo đức thay vì chỉ nhấn mạnh vào lợi nhuận và vẻ bề ngoài. Thông qua triết lý quản lý của chúng tôi với sự trung thực và nguyên tắc, tích lũy kinh nghiệm và công nghệ, và sự giàu có về bí quyết trong sản xuất, chúng tôi đã phát triển thành công ty cạnh tranh hàng đầu của ngành xây dựng trong nước.

Chúng tôi "E-VIET GROUP" sẽ làm hết sức mình để hoàn thành trước thời hạn với thái độ, sự lãnh đạo sáng tạo và tận tụy của chúng tôi.

​​                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       FROM. E-VIETGROUP

The quality of the food delivered to the fingertips Good food for health
Quality service to treat customers
It is provided by e-vietgroup.
​food system
Restaurant design and bright interior
We optimize our dining environment
to provide you with a sense of stability
and hearty background.
The health and nutrition of the food you serve
Thinking and using good quality ingredients
Eliminate the discomfort and anxiety of eating
It has a safety management system.
cad design
management
Only good food materials make good food, heartedness satisfies customer's taste, and customer's mind
is responsible for customer's health.
All of our employees at E-VIETGROUP always treat customers with these minds.
ADMIN IS ONLY STAFF

So 5 duong D1,khu dan cu Tan Hai Minh,P.Linh Tay,Q.Thu Duc,Tp.HCM

Tel : 028 - 2253 - 2914

Fax : 028-2253-2834