GREETING

MESSAGE

​홈페이지를 방문해주신 고객님!

                                             반갑습니다. 

Chào mừng bạn đến với

''E-VIET GROUP'' 

존경하는고객 여러분.

안녕하십니까.

오늘의 저희 E-VIETGROUP이 있기까지 변함없이 성원을 보내주신 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.

E-VIETGROUP은 외형을 추구하는 성장 일변도의 경영이 아닌 원리원칙을 바탕으로 하는 투명경영과 윤리경영을

일관되게 실천해 왔으며 정직과 원칙을 지키는 경영철학과 그 동안 쌓아온 경험과 기술 그리고 풍부한 노하우로

국내 건설 산업을 선도하는 경쟁력 있는 기업으로 성장하였습니다.

앞으로, EVIETGROUP은 도전을 두려워하지 않는 창의적이고 헌신적인 사고와 리더십으로 시대를 앞서가는데

최선의 노력을 다 하겠습니다.

Xin Chào Quý Khách Hàng!

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách dành cho công ty E-VIET SOLUTION.

Chúng tôi tập đoàn ''E-VIET GROUP'' đã được thực hành quản lý dựa trên nguyên tắc minh bạch và đạo đức thay vì chỉ nhấn mạnh vào lợi nhuận và vẻ bề ngoài. Thông qua triết lý quản lý của chúng tôi với sự trung thực và nguyên tắc, tích lũy kinh nghiệm và công nghệ, và sự giàu có về bí quyết trong sản xuất, chúng tôi đã phát triển thành công ty cạnh tranh hàng đầu của ngành xây dựng trong nước.

Chúng tôi "E-VIET GROUP" sẽ làm hết sức mình để hoàn thành trước thời hạn với thái độ, sự lãnh đạo sáng tạo và tận tụy của chúng tôi.

​​                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       E-VIETGROUP 일동 올림

-인사말-

​food system
cad design
management
손끝까지 전달되는 조리 정성과
건강을 생각하는 좋은 식재료
고객을 대우하는 질좋은 서비스
​e-vietgroup가 제공합니다.
​식당 설계와 밝은 인테리어로
고객의 식사 환경을 안정감 과 푸근한 배경에서 드실 수 있도록 최적화 하여
​제공합니다.
고객이 드시는 음식의 건강과 영양을
생각하고 질좋은 식재료를 사용하여
식사의 불편함과 불안함을 해소하는
안전관리 시스템을 갖추고 있습니다.
ADMIN IS ONLY STAFF
오직 좋은 식자재만이 좋은 음식을 만들고 정성가득한 마음이 고객의입맛을 만족시키며 고객을 생각하는 마음이 고객의 건강을 책임집니다.
저희 E-VIETGROUP의 전 직원들은 항상 이러한 마인드로 고객을 대우합니다.​

So 5 duong D1,khu dan cu Tan Hai Minh,P.Linh Tay,Q.Thu Duc,Tp.HCM

Tel : 028 - 2253 - 2914

Fax : 028-2253-2834